Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

.
Showing posts with label Doa Harian. Show all posts
Showing posts with label Doa Harian. Show all posts

Tuesday, 6 March 2012

Doa menghilangkan was-was ketika solat


"Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam"

dan ludah ke sebelah kiri 3 kali
sumber: Riwayat Muslim 4/1729

Doa supaya dapat membayar hutang

"Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala perkara yang telah Engkau halalkan daripada segala perkara yang telah Engkau haramkan. Kayakanlah aku dengan kelebihan Engkau daripada meminta kepada orang lain."sumber : Riwayat At Tirmizi 5/560

Sunday, 4 March 2012

Kelebihan Doa Sujud Tilawah (Sujud Sajadah)
"Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya dan membentuk rupanya dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta".


Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu tentang fadhilat melakukan sujud tilawah, Baginda bersabda yang maksudnya :


“Apabila anak Adam itu membaca ayat al-Quran yang menuntut untuk sujud, syaitan akan mengasingkan dirinya lalu menangis dan berkata:” “Celakalah! Anak Adam telah diperintahkan untuk sujud ia pun sujud, maka baginya balasan syurga, dan aku diperintahkan untuk sujud maka aku enggan, maka balasan bagiku adalah neraka.

(Hadis riwayat Ibnu Majah)

SYARAT-SYARAT SUJUD TILAWAH

Di dalam kitab Al-Majmuk menurut Ashhab Syafi‘ieyah bahawa hukum sujud tilawah itu sama seperti hukum sembahyang sunat dari segi syarat-syarat sahnya sujud itu, syarat-syarat itu adalah seperti berikut:

(i) Bersih daripada hadas kecil atau besar dan juga bersih daripada najis sama ada pada tubuh badan, pakaian dan juga tempat.

(ii) Orang yang hendak melakukan sujud tilawah itu juga di kehendaki dalam keadaan menutup aurat.

(iii) Untuk melakukannya hendaklah menghadap kiblat.

(iv) Hendaklah masuk waktunya ketika melakukan sujud itu. Adapun masuknya waktu sujud itu ialah sejurus sahaja ia selesai mambaca atau mendengar keseluruhan ayat sajdah. Jika sekiranya ia bersujud sebelum lagi habis ayat itu di bacanya atau didengarnya maka sujud tilawah itu tidak sah dan tidak memadai.

Saturday, 3 March 2012

Doa Ketika melihat sahabat dalam kesusahan

"Segala pujian bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang Engkau timpakan dan yang melebihkan aku mengatasi segala makhluk yang dijadikanNya."sumner: Riwayat At Tirmizi 3431

Doa menghilangkan sifat was-was dan ketetapan hati


"Ya Allah Tuhan yang menunjukkan hati, tunjukkanlah hati-hati kami kepada jalan ketaatan kepadaMu."

sumber: Riwayat Muslim 2654"Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami kepada agamaMu."


sumber: Riwayat at-Tirmizi 3522

Doa agar mudah dikasihi keluarga dan rakan-rakan


Ya Allah jadikanlah pada hambaMu ini perasaan sayang kepada orang yang beriman, dan jadikanlah perasaan sayang orang beriman kepada daku."sumber: Riwayat Muslim 2491

Wednesday, 29 February 2012

Keutamaan Ayat "Syahadah"

Surah Ali Imran ayat 18
18) Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.


18)Allah witnesses that there is no deity except Him, and [so do] the angels and those of knowledge - [that He is] maintaining [creation] in justice. There is no deity except Him, the Exalted in Might, the Wise
Sabda Nabi saw.

Barangsiapa membaca ayat Syahadah setiap kali hendak tidur, : sesungguhnya hambaKu ini telah mempunyai titipanKu dan Aku yang berhak membalasnya, maka masukkanlah hambaKu in ke dalam Syurga.

Tafsir Al Munir

Monday, 27 February 2012

Doa Agar diterima amalan

Surah Al Baqarah ayat 127

127) "Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami); sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui;


127) "Our Lord, accept [this] from us. Indeed You are the Hearing, the Knowing.

Doa Minta Sejahtera Dunia dan Akhirat

Surah Al Baqarah ayat 201
201) "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka".


201)  "Our Lord, give us in this world [that which is] good and in the Hereafter [that which is] good and protect us from the punishment of the Fire."

Doa Terhadap Ibu Bapa

Surah Nuh ayat 28


28) "Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan (dalam segala zaman); dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!"


28) My Lord, forgive me and my parents and whoever enters my house a believer and the believing men and believing women. And do not increase the wrongdoers except in destruction."

Doa isteri Firaun yang beriman

Surah At Tahrim ayat 11
11) "Wahai Tuhanku! Binalah untukku sebuah rumah di sisiMu dalam Syurga, dan selamatkanlah daku dari Firaun dan perbuatannya (yang kufur dan buas), serta selamatkanlah daku dari kaum yang zalim";


11) "My Lord, build for me near You a house in Paradise and save me from Pharaoh and his deeds and save me from the wrongdoing people."

Doa hindari Hasad dengki

Surah Al Hashr ayat 1010) "Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMu".


11)  "Our Lord, forgive us and our brothers who preceded us in faith and put not in our hearts [any] resentment toward those who have believed. Our Lord, indeed You are Kind and Merciful."

Doa agar Mensyukuri Nikmat Allah

Surah Al 'Ahqaf ayat 15

15) "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu)".

Doa Menaiki Kenderaan

Surah Az-Zukhruf ayat 13-14

13) " Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya -

14) "Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali!"

Doa Nabi s.a.w. Ketika Qiyamulail

Surah Az Zumar ayat 16

46) "Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, Engkaulah jua yang mengadili di antara hamba-hambaMu, mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya".

Berkata al-Imam abu Ali al-Husin bin Muhammad al-Qadhi, diriwayatkan daripada para sahabat pernah betanya Ummul Mukminin ‘Aisyah a.ha.: “Apakah yang sering diamalkan oleh Nabi s.a.w. semasa Qiyamulail?” ‘Aisyah r.ha. menjawab bahawa Nabi s.a.w. sentiasa membaca ayat 46 surah az-zumar. (Tafsir al-Baghawi, tafsir ayat 46 surah az-Zumar)

Doa Nabi Sulaiman

Surah Sad ayat 35

35) " Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku; sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa Melimpah kurniaNya

Doa Nabi Ibrahim - Memohon mendapatkan anak yang soleh

Surah As Shaffat ayat 100


100) " Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh!"

Doa Nabi Lut - Pertolongan Terhadap Orang Ingkar

Surah Al Ankabut ayat 30


30) "Wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan (menderhaka)".

Doa Memohon Rezeki Belas Kasihan

Surah Al Qasas ayat 24

24) "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan".

Doa Nabi Musa - Agar Selamat Dari Kaum Yang Zalim

Surah Al Qasas ayat 1616) "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dari kaum yang zalim ".